May - 2019 4 exams

10 May 2019OFFICIAL

RRB ALP CBT 3

02 May - 02 June 2019OFFICIAL

RRB JE CBT 1

26 May 2019OFFICIAL

SSC JHT Paper II

28 May - 30 May 2019OFFICIAL

CWC
June - 2019 7 exams

01 Jun - 03 Jun 2019OFFICIAL

FCI

04 Jun - 19 Jun 2019OFFICIAL

SSC CGL Tier I

08 Jun - 09 Jun 2019OFFICIAL

SBI PO Prelims

15 Jun - 16 Jun 2019OFFICIAL

NABARD Grade A

16 Jun 2019OFFICIAL

NABARD Grade B

22 Jun - 23 Jun 2019OFFICIAL

SBI Clerk Prelims

28 Jun 2019OFFICIAL

LIC AAO Mains
July - 2019 9 exams

01 July - 26 July 2019OFFICIAL

SSC CHSL Tier I

6 July 2019OFFICIAL

LIC ADO Prelims

7 July 2019OFFICIAL

CTET

14 July 2019OFFICIAL

ESIC UDC

20 July 2019OFFICIAL

SBI PO Mains

24 July - 26 July 2019OFFICIAL

FSSAI Prelims

25 July 2019OFFICIAL

South Indian Bank PO

26 July 2019OFFICIAL

South Indian Bank Clerk

30 July - 31 July 2019OFFICIAL

EPFO Assistant Prelims
August - 2019 7 exams

02 Aug - 6 Sep 2019OFFICIAL

SSC MTS

10 Aug 2019OFFICIAL

SBI Clerk Mains

11 Aug 2019OFFICIAL

LIC ADO Mains

03 Aug - 11 Aug 2019OFFICIAL

IBPS RRB Officer Scale I Prelims

17 Aug - 25 Aug 2019OFFICIAL

IBPS RRB Office Assistant Prelims

24 Aug - 25 Aug 2019OFFICIAL

AFCAT

Last Week of Aug 2019TENTATIVE

RRB JE CBT 2
September - 2019 3 exams

September 2019TENTATIVE

RRB NTPC

September 2019TENTATIVE

RRB Group D

23 Sep - 27 Sep 2019OFFICIAL

SSC JE PAper I
October - 2019 1 exams

12 Oct - 20 Oct 2019OFFICIAL

IBPS PO Prelims
December - 2019 2 exams

07 Dec - 15 Dec 2019OFFICIAL

IBPS Clerk Prelims

28 Dec - 29 Dec 2019OFFICIAL

IBPS SO Prelims